Porady praktyczne

Węgiel koksujący – właściwości, ceny, zastosowanie

8 października 2020

Węgiel koksujący jest jednym istotnym czynnikiem biorącym udział w przemianie surowej rudy w żelazo, które następnie wykorzystuje się w produkcji stali, która z kolei jest istotnym materiałem wykorzystywanym w budownictwie i produkcji maszyn, takich jak statki czy samochodu.  

Węgiel koksujący – co to jest?

Jest to węgiel kamienny, który w procesie spalania w temperaturze rzędu 600-1200 ℃ przetworzony został na koks. Podczas produkcji koksu można uzyskać jego trzy główne rodzaje: koks wielkopiecowy (wykorzystywany w reakcji redukcji rud żelaza do surówki), koks odlewniczy (będący źródłem ciepła, wykorzystuje się w odlewniach różnych stopów, np. ołowiu, miedzi czy cyny) oraz koks opałowy (wykorzystywany jako paliwo, charakteryzujący się najniższą zawartością popiołu). Czwartym rodzajem jest koks metalurgiczny, będący kluczowym materiałem w produkcji żelaza i stali. Węgiel koksowniczy wykorzystywany jest nie tylko w wymiarze przemysłowym w gałęzi wytopu metali, ale był niegdyś głównym paliwem opałowym w gospodarstwach domowych zwłaszcza na terenach Polski.

Ceny węgla koksującego zależne są od województwa, jednak średnio są to kwoty rzędu 1 300,00 – 1 500,00 zł/t netto.

Właściwości węgla koksującego

Aby węgiel koksujący nadawał się na przerobienie na paliwo, musi odznaczać się niską zawartością popiołu, wilgoci, a także musi być odpowiednio dopasowany do danego procesu koksowania pod względem właściwości fizykochemicznych. 

Węgiel koksujący zamieniany w koks jest paliwem stałym, którego zawartość węgla pierwiastkowego została zwiększona do 85-90%. Oznacza to, ze paliwo to ma obniżoną wartość zanieczyszczeń, na które składają się związki siarki i związki organiczne. 

Wady stosowania węgla koksowniczego

Koks sam w sobie – bez żadnych obcych domieszek – nie jest odpowiednim paliwem dla każdego rodzaju pieców czy kotłów grzewczych. Każde palenisko wykorzystujące węgiel koksowniczy musi zapewnić dopływ dużej ilości powietrza, ponadto musi być zbudowane z odpowiednich materiałów, które zapewnią trzymanie utrzymanie wysokiej temperatury kotła. W takim wypadku należy zainwestować w kocioł żeliwny, który jest niestety sporym wydatkiem, ponadto jest mało odporny a nagłe zmiany temperatury wody zasilającej, co może skutkować pęknięciami. Jest to również źródło nieodnawialne, wskutek czego nadmierne eksploatacje prowadzą do wyczerpania złóż węgla kamiennego, co zmusza kraje do importu. 

Podsumowanie

Węgiel koksujący jest niewątpliwie kluczowym surowcem, biorącym czynny udział w produkcji przedmiotów i urządzeń użytku codziennego. Ponadto komisja Europejska opublikowała w 2020 roku listę tzw. surowców krytycznych – tj. istotnych w rozwoju gospodarczym, a na niej podtrzymano węgiel koksujący.

You Might Also Like