Browsing Category

Energia z atomu

Energia z atomu

Energetyka jądrowa – główne założenia, najpopularniejsze na świecie modele biznesu

8 października 2020

Współczesna gałąź pozyskiwania energii została rozwinięta o wiele odnawialnych źródeł, jednak wciąż wiele państw zastanawia się nad zaimplementowaniem znanej już energetyki jądrowej do polityki energetycznej.  

Czym jest energetyka jądrowa?

Energetyka jądrowa jest działem nauki zajmującym się wytwarzaniem energii jądrowej. Ta wytwarzana jest w elektrowniach jądrowych, a uzyskiwana jest dzięki rozszczepieniu jąder atomów przy użyciu reaktora jądrowego. Otrzymywana w ten sposób energia nie wydziela szkodliwych dla atmosfery gazów cieplarnianych, dlatego też elektrownie tego typu coraz częściej są stosowane jako uzupełniające źródło energii. 

Główne założenia energetyki jądrowej. 

Energia jądrowa w założeniu ma być niezawodnym źródłem energii, niezależnym od warunków atmosferycznych, w przeciwieństwie do elektrowni wiatrowych czy słonecznych. Bazowym surowcem jest izotop 238U (uran). Używanie tego surowca jest jednym z kluczowych argumentów przemawiającymi za nieodnawialnością energii jądrowej, jednak problem ten może być rozwiązany poprzez zamknięty cykl paliwowy bazujący na recyclingu odpadów jądrowych. 

Zalety energetyki jądrowej.

Wbrew powszechnej opinii i obaw związanych z katastrofą w Czarnobylu, technologia rozszczepiania jąder atomów jest bezpieczna. Reaktor nie może ulec zniszczeniu i wybuchowi niczym tykająca bomba, ponadto biorąc pod uwagę pozyskiwanie innych źródeł energii, energia jądrowa nie przyczyniła się do takiej ilości wypadków śmiertelnych jak np. wydobycie węgla i częste uwięzienia górników w kopalniach. Ponadto elektrownie tego typu wymagają znacznie mniejszych nakładów paliwa. Elektrownia jądrowa o mocy 1000MW do poprawnego zasilania wymaga dostarczania około 27 ton paliwa rocznie. Dla porównania, elektrownia węglowa o podobnej mocy będzie już potrzebowała zaplecza paliwowego rzędu 3 milionów ton paliwa.  

Wady energetyki jądrowej.

Energetyka jądrowa nie pozostaje jednak bez wad, a ze względu na zniesławioną katastrofę w Czarnobylu wydają się być one mocnymi argumentami przeciw. Do jednej z największych wad zaliczyć trzeba problem z zutylizowaniem odpadów promieniotwórczych powstałych w wyniku produkcji energii. Aktynowce – będące częścią odpadów – mogą się rozkładać nawet tysiące lat. Innymi przeciwskazaniami są wysokie koszty energii, zwłaszcza w przypadku wybudowania całej elektrowni, co jest wynikiem wysokich wymogów bezpieczeństwa. Nawet jeśli elektrownie jądrowe stanowią atrakcyjny sposób rozwiązania niedoborów energii, wymogi czasowe zdają się zniechęcać i w końcu zmuszają do porzucenia swoich planów. Szacuje się, że cykl budowy elektrowni tego typu może rozciągać się na nawet kilkanaście lat, od momentu nakreślenia projektu do jego uruchomienia. 

Energia jądrowa na świecie.

Według wielu portali szacuje się, że od 13% do 16% światowej energii ma swoje źródło w elektrowniach jądrowych. Coraz więcej państw wybiera te formę wytwarzania energii, a przynajmniej 25% zapotrzebowania na energię około 16 krajów zaspokaja energetyka jądrową. Jednym z czołowych użytkowników energii jądrowej jest Francja, gdzie udział energii jądrowej wynosi około 70%. 

Energetyka jądrowa w Polsce.

Już od lat trwa planowanie budowy elektrowni jądrowej w Polsce. Najnowsze rządowe plany obiecują otwarcie pierwszego bloku elektrowni w 2033 roku, jednak trzeba zaznaczyć, że w poprzednich planach umieszczono informacje o elektrowni atomowej. Ta miała zacząć działać już w 2020 roku, a do tej pory nieznana jest nawet lokalizacja inwestycji. Jednym z potencjalnych miejsc jest wykorzystanie zlikwidowanych terenów wsi Kartoszyno w Żarnowcu na Pomorzu. 

Podsumowanie.

Pomimo że elektrownie jądrowe pod kątem ewolucji źródeł energii uchodzą za swego rodzaju „ślepą uliczkę”, wciąż stanowią ważny element w powstrzymywaniu zmian klimatycznych. Odnotować można jednak coraz głośniejsze głosy przemawiające za powolnym odejściem od tej technologii. Przykładem tutaj jest Unia Europejska i kraje takie jak Belgia, które pragną zamienić energetykę jądrową na elektrownie gazowe i morskie fale wiatrowe. Nawet Francja, której znaczną część zapotrzebowania na energie pokrywa energetyka jądrową, zdaje się prowadzić dyskusje zmierzające do ograniczenia jej roli.